Termeni și Condiții parteneriat yeParking

Prezentul regulament reprezintă cadrul de funcționare a sistemului de parteneriat yeParking (yeparking.ro), așa cum este el descris mai jos.

 • Orice entitate juridică sau persoană fizică poate dobândi titlul de partener yeParking prin respectarea condițiilor de mai jos:

  • - Să ofere prin intermediul yeParking beneficii sub formă de discount-uri procentuale sau valorice, numai la produsele sau serviciile proprii

  • - Să onoreze în limita disponibilității și cu bună credință ofertele postate pe yeParking

  • - Să respecte termenii și condițiile generale de utilizare a serviciului așa cum sunt ele descrise pe site.

 • Toți partenerii yeParking au dreptul de a solicita și beneficia de adăugarea, ștergerea sau modificarea ofertelor postate pe site. yeParking are obligația de a opera solicitările în termen de 48 de ore de la recepția acestora prin e-Mail la adresa yes@yeparking.ro.

 • Partenerii sunt de acord ca yeParking să folosească imaginea lor (logo, siglă, brand, denumire etc.) în următoarele scopuri:

  • - Promovarea acestora în comunitatea yeParking pe canalele de comunicare folosite de yeParking (incluzând dar nefiind limitate la: facebook, mail, site, instagram etc.)

  • - Prezentarea ofertelor în cadrul membrilor comunității yeParking

 • În baza principiului reciprocității, partenerii au dreptul și sunt încurajați să distribuie la rândul lor imaginea yeParking

 • Atât partenerii cât și yeParking se obligă prin prezentul să nu acționeze în mod deliberat pentru afectarea în vreun mod a imaginii reciproce. Cele două părți au obligația de a acționa imediat, pentru a limita impactul asupra imaginii, în cazul în care cealaltă parte semnaleaza afectarea acesteia în vreun fel.

 • Părțile pot conveni în mod facultativ la prestarea de servicii de promovare reciproce, dincolo de cele implicate de agendele comerciale proprii, caz în care se vor constitui acte adiționale guvernante ale condițiilor de promovare suplimentară.

 • Dobândirea calității de partener yeParking și listarea în secțiunea parteneri a yeparking.ro reprezintă acordul cu termenii și condițiile de parteneriat mai sus enunțate.

Ei susțin deja comunitatea yeParking