Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul platformei şi al aplicatiei, respectiv orice alte componente şi drepturi, precum şi secrete comerciale, mod de acţiune, plan de afaceri, denumire, logo, şi orice alte însemne caracteristice sunt proprietatea exclusivă YEPARKING SOLUTIONS SRL. De asemenea tot ceea ce este postat pe site sau prin intermediul aplicaţiei, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. constituie proprietatea exclusivă YEPARKING SOLUTIONS SRL și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia şi cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală.


Utilizatorii și terții nu pot sub nicio formă folosi, copia, distribui, publica sau încorpora în alte documente sau materiale astfel de imagini/informații în scopul obținerii de foloase pecuniare sau orice alte beneficii, fără consimţământul prealabil scris și expres al yeParking.


Nerespectarea acestor dispoziţii se pedepseste conform legilor in vigoare în materie de proprietate intelectuală și va duce la anularea imediată a contului utilizatorului în cauză. De asemenea, yeParking își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente în caz de încălcare a prezentelor dispoziţii.


Ultima modificare: 28 March 2020