Termeni si conditii


Bun venit în comunitatea yeParking!


Termenii şi Condiţiile următoare (denumite în continuare „Termeni”) stabilesc regulile, drepturile şi obligaţiile utilizării aplicaţiei software yeParking, a aplicaţiei, a web-site-ului şi a oricăror anexe (denumite în continuare „Soft”) şi a serviciului, respectiv a prestaţiilor oferite, (toate fiind denumite în ansamblu „Serviciul”) prin intermediul internetului sau a telefoanelor mobile, precum şi prin orice alt mod adiacent sau subsidiar.


Aceşti Termeni constituie un contract între yeParking Solutions SRL (incluzând orice afiliaţi, puncte de lucru, angajaţi, parteneri şi alte asemenea, denumiţi în continuare „yeParking” sau „Noi”), proprietarul tuturor drepturilor privind Serviciul şi tu, în calitate de utilizator. Accesând şi folosind prezenta şi oricare altă platformă adiacentă pusă la dispoziţie prin şi de yeParking Solutions SRL consimţi şi îţi dai acordul în privinţa lecturării, înţelegerii şi acceptării Termenilor, incluzând orice alte acte adiţionale, termeni cuprinşi în site şi aplicaţie precum şi platforme conexe, identificate prin hyperlink sau vizual. Este obligatorie lecturarea cu atenţie şi luarea la cunoştinţă cu privire la conţinutul Termenilor.


Utilizând Serviciul yeParking, consimţi totodată politicilor noastre, care fac parte integrantă din Termeni:

 1. politica de confidenţialitate yeParking şi

 2. politica de copyright yeParking.

Serviciul este pus la dispoziţie pentru persoanele care au vârsta legală de dispoziţie şi care pot dispune cu privire la drepturile lor. Totodată aceştia trebuie să aibă un permis de conducere valabil. În toate cazurile, pentru a putea folosi Serviciul utilizatorul trebuie să aibă vârsta de 16 ani împlinită. Dacă nu aveţi vârsta de 16 ani împlinită nu aveţi dreptul de a folosi şi descărca Serviciul. Conturile asociate persoanelor care nu îndeplinesc această condiţie pot fi anulate şi şterse de yeParking, după primirea unei notificări. Utilizatorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani trebuie să deţineă acordul părinţilor sau a tutorelui legal, care, prin exprimarea acordului, acceptă în mod expres conţinutul Termenilor şi îşi asumă răspunderea pentru orice activitate a utilizatorului şi răspunde pentru orice daune. Dacă nu deţineţi un astfel de acord trebuie să încetaţi a folosi imediat Serviciul.


Dacă nu sunteţi de acord cu prevederile Termenilor în tot sau în parte, atunci este interzisă utilizarea Serviciului şi a oricăror anexe.


yeParking îşi rezervă dreptul de a modifica ori de câte ori este necesar prevederile Termenilor (incluzând orice anexe sau politici) fără a notifica în mod expres aceasta. Vă solicităm în mod expres să lecturaţi Termenii în mod constant şi frecvent. Utilizarea Serviciului constituie acceptare tacită a oricăror modificări care pot surveni ulterior.


 1. Cine suntem şi care este scopul nostru ?


yeParking este o comunitate care doreşte să îmbunătăţească modul în care persoanele pot parca şi contribuim la crearea unei lumi mai bune atât pentru şoferi cât şi pentru deţinătorii de locuri de parcare.


Scopul nostru este să aducem împreună proprietarii şi şoferii în cadrul aplicaţiei yeParking pentru a oferi un viitor mai bun.


Serviciul permite şoferilor să caute şi să parcheze în locul dorit, iar proprietarilor le permite administrarea şi partajarea locurilor de parcare. Aceasta permite atât şoferilor cât şi proprietarilor să construiască şi să actualizeze harta prin introducerea locurilor de parcare existente şi a momentului şi locului în care doresc să parcheze. Serviciul este prestat în principal prin intermediul Softului.


 1. Cum funcţionează serviciul ?


Serviciul oferit se datorează în totalitate comunităţii yeParking şi a contribuţiilor acestora. Având în vedere aceste circumstanţe următoarele aspecte menţionate sunt un ghid în ceea ce priveşte utilizarea, drepturilor şi obligaţiile utilizatorilor şi trebuie avute în vedere pentru buna funcţionare a Serviciului.


 1. Informaţiile privind locurile de parcare. Informaţiile oferite de Serviciu nu pot şi nu vor înlocui, în nicio circumstanţă, informaţiile existente fizic la locaţia în discuţie. Aceste informaţii pot să provină, exemplificativ, de la unitatea administrativ teritorială, proprietarii acestor locuri, precum şi orice alte date puse la dispoziţie, precum costuri, perioada disponibilă ş.a.

 2. Respectarea legislaţiei naţionale. Folosirea Serviciului trebuie să aibă loc în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau zonale din arealul în care este folosit Serviciul. Este strict interzisă folosirea serviciului în timpul conducerii autovehiculului. Adăugarea locurilor de parcare sau menţionarea ocupării unui loc trebuie realizată doar în momentul în care vehiculul este oprit într-un loc legal.

 3. Actualizări. Informaţiile oferite în cadrul Serviciului au la bază menţiunile utilizatorilor. Astfel de informaţii sunt, prin natura lor, supuse schimbării, putând fi incorecte sau caduce. yeParking nu oferă nicio garanţie cu privire la acurateţea informaţiilor oferite.

 4. Pentru a folosi serviciul este necesară o conexiune la internet. Orice costuri ce derivă din aceasta sunt strict responsabilitatea utilizatorilor. Trimiterea, prelucrarea şi obţinerea de informaţii în timp real din partea Serviciului necesită o conexiune la internet (ex. Wi-Fi, 3G, 4G, 5G) între telefonul mobil sau echipamentul hardware folosit şi Serviciu. Costurile utilizării conexiunii sunt stabilite în mod strict între utilizator şi providerul de telefonie mobilă sau internet.

 5. Confidenţialitate. Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. În timpul utilizării serviciului, modul de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal este detaliat în Politica de Confidenţialitate. Acceptarea Termenilor constituie acceptare implicită pentru colectarea, păstrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către yeParking, conform Termenilor, a Politicii de Confidenţialitate şi a normelor legale aplicabile.


 1. Modul de utilizare al aplicaţiei yeParking, a site-ului web, a platformelor asociate şi a conturilor.


Utilizatorul are dreptul de a folosi Serviciul pentru uz privat şi personal. Este strict interzisă folosirea Serviciului în scop comercial.


Utilizatorul nu are dreptul să copieze, imprime, salveze sau să folosească în orice mod informaţiile oferite de site-ul web sau de Serviciu. Această clauză nu limitează folosirea Serviciului în scopul oferit.


Aplicaţia şi toate componentele Serviciului nu pot fi folosite în vreun mod care nu este permis în mod expres de Termeni.


1.3.1. Restricţii de utilizare


Utilizarea Serviciului trebuie efectuată în mod legal. Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele restricţii. Orice utilizare neconformă conduce la ştergerea contrului sau limitarea utilizării acestuia (în mod discreţionar de yeParking) şi, totodată, poate conduce la investirea instanţelor competente, penale sau civile.


Nu aveţi dreptul, personal sau prin persoane interpuse, în niciun caz, să:


(i) copiaţi, modificaţi, adaptaţi, traduceţi, decompilaţi sau dezasamblaţi orice parte a conţinutului din Serviciu sau să faceţi acest conţinut public sau să îl distribuiţi;


(ii) postarea de conţinut ilegal, obscen, defăimător cu privire la orice altă persoană sau entitate, orice conţinut care constituie cyber-bullying, date personale ale oricăror persoane, în afară de dumneavoastră, spam, toate acestea fiind determinate de către yeParking;


(iii) abuzaţi, ameninţaţi, hărţuiţi sau să aduceţi atingere drepturilor altora, inclusiv drepturi privind proprietatea intelectuală sau drepturi de autor;


(iv) transmiteţi sau să puneţi la dispoziţie prin intermediul Serviciului sau în timp ce sunteţi conectaţi la acesta, orice virus, troian, vierme, bug, soft de spionaj şi/sau orice alt program sau cod sau parte din acestea care are ca scop deturnarea sau distrugerea totală sau parţială a oricăror softuri, elemente hard sau de telecomunicaţii sau orice alt element ce poate conduce la producerea de prejudicii către yeParking sau terţi;


(v) să interferaţi sau să împiedicaţi utilizarea şi/sau funcţionarea Serviciului şi/sau a site-ului web, sau a serverelor sau a serviciilor de hostare a Serviciului şi/sau ale site-ului şi/sau orice alte asemenea pracici, precum şi să nu respectaţi orice cerinţe, proceduri, politic ori norme ale acestor servere, platforme sau elemente;


(vi) să vindeţi sau exploataţi Serviciul şi/sau site-ul web ori conţinutul acestora în moduri comerciale sau care ar putea aduce profit;


(vii) să duplice sau să copieze orice parte a Serviciului şi/sau site-web; să creeze o bază de date prin descărcarea sau copierea şi păstrarea a oricăror date din cuprinsul Serviciului şi/sau site-ului web; să transmită orice date generate şi prezentate de Serviciu şi/sau site-web fără autorizarea expresă prealabilă din partea yeParking;


(viii) să transfere sau să comunice date privind contul creat în cadrul Serviciului, chiar şi temporar, către terţe persoane;


(ix) să folosească Serviciul şi/sau site-ul web pentru orice activităţi illegale, imorale sau neautorizate;


(x) să aducă atingere Termenilor.


1.3.2. Încetarea utilizării Serviciului


Utilizatorul are dreptul să înceteze utilizarea Serviciului oricând, pentru orice motiv. Nu este obligat să notifice yeParking în cazul încetării utilizării. Cu toate acestea, în cazul în care se doreşte ca yeParking să şteargă orice date şi informaţii personale privind contul creat sau folosinţa Serviciului, utilizatorul trebuie să comunice în scris această solicitare. Doar în urma primirii unei astfel de solicitări, yeParking va proceda ştergerea contului într-o unitate de timp rezonabilă. O parte din informaţii pot fi păstrate pentru un timp limitat, în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiţi Politica de Confidenţialitate.


yeParking îşi rezervă dreptul de a bloca accesul oricărei persoane la Serviciul oferit, de a limita acest acces, oricând, ori de câte ori şi fără a fi necesară vreo justificare sau vreun motiv. yeParking va efectua aceste demersuri ori de câte ori consideră necesar, necesitatea fiind lăsată la latitudinea şi interpretarea exclusivă a yeParking.


1.3.3. Postările utilizatorilor


Serviciul permite tuturor utilizatorilor să introducă şi să posteze informaţii şi conţinut care să fie pus la dispoziţia altor utilizatori şi/sau la dispoziţia yeParking („postări”/„conţinut”). Totodată pot exista postări ce provin de la terţi sau de la terţi parteneri, cu scop de publicitate. Conţinutul poate conţine, spre exemplu, locuri de parcare private, locuri de parcare cu plată, locuri de parcare neidentificate pe hartă ş.a. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru conţinutul pe care îl distribuie şi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru orice consecinţe pe care acestea le provoacă.


1.3.4. Tipuri de postări interzise


Este interzis să se publice orice tip de postare de tip comercial (inclusiv publicitate), fără acordul scris yeParking şi doar dacă acestea aparţin yeParking, Serviciului sau sunt în legătură cu produsele şi serviciile oferite de yeParking şi sunt în concordanţă cu Termenii.


Când publică o postare utilizatorul este obligat şi declară, asumându-şi orice consecinţe, că postarea şi conţinutul acesteia este în conformitate cu legea şi cu prevederile Termenilor. Este interzisă orice postare care contravine legii sau Termenilor, spre exemplu, sunt interzise postări care:

 • încurajează rasismul sau discriminarea pe bază de rasă, origine, etnie, naţionalitate, religie, sex, ocupaţie, orientare sexuală, boală, credinţă, opinii politice sau clasă socio-economică;

 • încurajează acte şi fapte criminale sau orice alte acţiune care ar putea constitui infracţiuni, indiferent de dreptul aplicabil, sau care ar putea conduce la procese civile sau de orice alt fel;

 • impersonează yeParking şi/sau transmit în mod fals că ar proveni, sunt sponsorizate sau autorizate de yeParking;

 • orice alte postări care contravin Termenilor.


yeParking îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea şi/sau de a şterge orice postare pe care utilizatorii o creează dacă yeParking consideră că nu este în concordanţă cu prevederile Termenilor şi/sau prezintă omisiuni sau menţionări care aduc atingere Termenilor, Serviciului şi/sau yeParking ori partenerilor. În aceste situaţii, yeParking are dreptul de a restricţiona accesul oricărui utilizator la contul acestuia şi de a şterge definitiv sau temporar contul acestuia, precum şi de a bloca utilizatorul de la a mai putea posta în viitor sau de a mai putea crea vreun cont. Această prevedere nu limitează dreptul yeParking la repararea prejudiciului pe orice altă cale legală.


1.3.5. Drepturile şi obligaţiile referitoare la postări


Orice persoană care postează în cadrul Serviciului declară că deţine toate drepturile de proprietate asupra conţinutului, inclusiv cele de proprietate intelectuală şi că ai dreptul de a publica astfel de informaţii, precum şi de a ceda toate drepturile cu privire la publicarea, transferul, utilizarea, exploatarea şi orice alte drepturi intelectuale cu privire la conţinut. yeParking nu are niciun drept de proprietate cu privire la aceste postări, însă, prin postarea pe Serviciu oferi dreptul yeParking de a folosi, copia, distribui, analiza, împrumuta, transfera şi modifica orice elemente, în tot sau în parte, oricând, irevocabil, perpetuu, oriunde, ne-exclusiv, fără vreun drept la vreo contraprestație şi fără orice alt drept bănesc. Aceste drepturi descrise nu sunt limitative, yeParking putând să folosească în orice mod conţinutul postat, rolul lor fiind pur exemplificativ, inclusiv în moduri comerciale sau de statistică şi alte asemenea, fiind dreptul pur potestativ al yeParking. Cu toate acestea, niciun utilizator nu are dreptul să folosească postările sau informaţiile oferite de yeParking sau de alţi utilizatori în niciun scop şi nici în scop comercial. Singurele derogări de la această regulă sunt cele menţionate în mod expres prin Termeni.


1.3.6. Dreptul de cenzură


yeParking are dreptul de a verifica orice postare înainte şi după publicare şi are dreptul să nu publice, să şteargă sau să modifice orice postare în cazul în care aceasta contravine Termenilor sau este inexactă sau falsă.


yeParking are dreptul exclusiv în a decide ce postări sunt publicate, durata acestora, locaţia şi modul în care apar în Serviciu, precum şi orice alte aspecte de design sau formă. yeParking nu garantează publicarea tuturor postărilor şi nici perioada în care acestea vor fi active.


1.3.7. Proprietate intelectuală


Întreaga platformă, site-web, aplicaţie, Serviciu, date de bază şi orice alte componente şi drepturi, precum şi secrete comerciale, mod de acţiune, plan de afaceri, ş.a. sunt proprietatea exclusivă a yeParking sau a partenerilor acestuia.


yeParking” , logo-ul yePArking, şi orice alte însemne caracteristice sunt proprietatea yeParking şi niciun utilizator nu are dreptul să folosească orice însemne sau semne distinctive sau logo, ş.a. fără să fie autorizaţi în mod expres şi prealabil de yeParking. Autorizarea trebuie să fie făcută în formă oficială şi scrisă, autentică.


 1. Tarife, plată şi modul de comandă


1.4.1. Tranzaţii.


Orice comandă efectuată prin sau în yeParking va primi un e-mail de confirmare cu privire la serviciile sau bunurile achiziţionate şi o chitanţă/desfăşurător digitală. Toate comenzile vor inculde orice taxe şi costuri aplicabile.


Prin efectuarea unei comenzi online vă exprimaţi acordul expres că serviciile/bunurile achiziţionate vor fi livrate instantaneu şi renunţaţi în mod expres la dreptul de revocare sau anulare a tranzacţiei, respectiv a plăţii.


Înainte de plată, pentru finalizarea tranzacţiei, sunt necesare introducerea unor date personale, astfel cum sunt ele descrise în Politica de Confidenţialitate. Dacă nu doriţi furnizarea unor astfel de date, tranzacţia nu va fi posibilă şi dumneavoastră cunoaşteţi şi vă asumaţi acest aspect.

Aveţi dreptul să vă anulaţi tranzacţia/comanda doar în cazul în care nu a fost deja acceptată. Chiar şi în acest caz, aveţi obligaţia de a ne notifica imediat, în cel mai scurt timp, cu o solicitare scrisă în acest sens. Orice întârziere poate conduce la refuzul de returnare a sumei deja plătite şi/sau a anulării comenzii.


Utilizatorul are dreptul la returnare doar dacă poate dovedi că tranzacţia nu a fost onorată de către yeParking sau de către parteneri. yeParking îşi rezervă dreptul de a nu da curs oricărei solicitări dacă nu îi sunt puse la dispoziţie toate documentele solicitate.


1.4.2. Preţuri şi plăţi


Preţurile sunt afişate în mod vizibil în cadrul Serviciului, pe pagina de internet şi în aplicaţia mobilă. Preţurile sunt afişate în moneda naţională, după caz, şi includ sau nu includ orice taxe şi comisioane aplicabile.


Preţurile şi ofertele pot să varieze cu timpul şi de la partener la partener, în cazul subcontractărilor. Pentru plata în aplicaţie preţurile vor fi menţionate în secţiunea specifică.


Desfăşurătorul oricărei tranzacţii, incluzând preţul şi părţile componente ale acestuia, precum şi orice alte taxe sau comisioane, este vizibil în pagina de check-out, înainte de a se confirma plata şi cuantumul acesteia. În momentul confirmării plăţii, utilizatorul îşi exprimă în mod expres acordul cu privire la conţinutul acestuia şi cu statuează în mod expres şi irevocabil că a înţeles cuprinsul desfăşurătorului şi că este de acord cu toate sumele menţionate şi cu suma totală descrisă în partea „Total”.


Preţurile indicate în aplicaţia yeParking şi în curpinsul Serviciul sunt cele din momentul tranzacţiei şi acestea pot varia.


 1. Clauză privind limitarea răspunderii


YEPARKING NU GARANTEAZĂ SUB NICI O FORMĂ, DIRECT SAU INDIRECT, CU PRIVIRE LA SERVICIU, CARE INCLUDE, NE-LIMITATIV, OPERATIVITATEA ACESTUIA SAU SCOPUL DE FUNCŢIONARE. ÎN NICIUN CAZ NU POATE FI YEPARKING ŢINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE ORICE CLIENT, UTILIZATOR SAU TERŢ, CU PRIVIRE LA ORICE PREJUDICII, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, DE ÎNTÂRZIERE SAU DE ORICE ALT FEL, FĂRĂ A SE LIMITA LA FOLOSUL NEREALIZAT SAU LA GÂŞTIGUL PIERDUT, LA PROFIT SAU ORICE ALTE ASEMENEA. YEPARKING NU VA FI ŢINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAŢIE CE DERIVĂ SAU ARE LA BAZĂ FORŢA MAJORĂ. CUANTUMUL DESPĂGUBIRILOR OFERITE DE YEPAKRING ÎN ORICE CAZ, INDIFERENT DE VINĂ VA FI ECHIVALENTUL CU CEA MAI MICĂ VALOARE DINTRE: (1) COSTUL SERVICIULUI OFERIT PUNCTUAL LA ACEL MOMENT; (2) COSTUL PLĂTIT DE CLIENT SAU UTILIZATOR PENTRU SERVICIUL OFERIT, (3) COSTURILE PLĂTITE DE CLIENT ÎN ULTIMELE 3 LUNI DE UTILIZARE A SERVCIULUI.


SERVICIUL ESTE OFERIT „AS IS” (NEPERSONALIZAT ŞI AŞA CUM ESTE) ŞI NU SE GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL, EXPRES SAU IMPLICIT, FUNCŢIONAREA CONFORMĂ, CONTINUĂ SAU NORMALĂ A SERVICIULUI. YEPARKING NU ÎŞI ASUMĂ, LA NICIUN MOMENT LIVRAREA BUNURILOR SAU A SERVICIILOR ŞI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ ACESTEA VOR FI LIVRATE CORESPUNZĂTOR. NU NE ASUMĂM ACCESUL SAU CONTINUITATEA SERVICIULUI ŞI NICI MENŢINEREA ACESTUIA LA ANUMITE STANDARDE DE CALITATE. YEPARKING NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA CU PRIVIRE LA NICIUN ASPECT CE ŢINE DE SERVICIUL OFERIT, INCLUZÂND VANDABILITAETA, TITLUL, COMPATIBILITATEA, SECURITATEA SAU ACURATEŢEA A ORICĂROR DATE. ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ NICI NOI, NICI ORICIE ALTĂ PERSOANĂ CARE A LUAT PARTE LA CREAREA, PRODUCEREA, LIVRAREA SAU MANAGEMENTUL SERVICIULUI NU POATE FI TRAS LA RĂSPUNDERE PENTRU ORICE PREJUDICIU CREAT UTILIZATORULUI SAU TERŢIOLR, DIRECT SAU INDIRECT, SAU INCIDENTAL, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE PREJUDICIU, INCLUSIV DE ORDIN FINANCIAR SAU MORAL, DELICTUAL SAU CONTRACTUAL, RISCUL FIIND ÎN TOTALITATE ÎN SARCINA UTILIZATORULUI. ÎN ORICE CAZ SUMA TOTALĂ CARE POATE FI OBŢINUTĂ ÎN CAZUL EXISTENŢEI UNUI PREJUDICIU CREAT ŞI DOVEDIT CA PROVENIND DIN PARTEA YEPARKING ŞI DE CARE YEPARKING SE FACE RĂSPUNZĂTOARE SAU ARE OBLIGAŢIA LEGALĂ SAU CONTRACTUALĂ SĂ ÎL ACOPERE SE LIMITEAZĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENT SAU UTILIZATOR ÎN ACHIZIŢIONAREA SERVICIULUI. NICI YEPAKRING NICI ORICE ALTĂ PERSOANĂ, DIRECTOR, COLEGIU DE CONDUCERE, ADMINISTRATOR, ANGAJAŢI NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE, DIRECT SAU INDIRECT PENTRU ORICE PREJUDICIU ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCŢIONAREA NECONFORMĂ A SEVICIULUI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU LIPSA FUNCŢIONALITĂŢII ACESTUIA SAU CU PRIVIRE LA ERORI DE FUNCŢIONARE. TOT ASTFEL YEPARKING NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN PREJUDICIU CAUZAT DIN ŞTERGEREA CONTULUI, INDIFERENT DE MOTIVUL ŞTERGERII. TOT ASTFEL YEPARKING NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE CAUZATE DIN LIMITAREA ACCESULUI LA CONT SAU DIN ŞTERGEREA PARŢIALĂ/LIMITAREA PARŢIALĂ A ACESULUI ÎN CONT A UTILIZATORULUI. ÎN ORICE CAZ UTILIZATORUL/CLIENTUL CUNOAŞTE ŞI ACCEPTĂ CĂ ORICE DAUNE SE VOR LIMITA ÎN MOD EXCLUSIV LA CORECTAREA ERORILOR SAU LIPSEI DE FUNCŢIONARE ŞI LA RETURNAREA SUMEI PLĂTITE, CONTRAVALOARE A SERVICIULUI CE NU A PUTUT FI PRESTAT, FĂRĂ A PUTEA DEPĂŞI ACEASTĂ SUMĂ.


Adiţional, şi fără derogare de la prevederile anterioare, yeParking nu îşi asumă răspunderea cu privire la acurateţea hărţilor, a informaţiilor oferite, a diponibilităţii locurilor de parcare din aplicaţia yeParking sau din cuprinsul Serviciului. Astfel de erori şi omisiuni sunt inerente oricui serviciu bazat pe ideea comunităţii şi având ca principal aport postările comunităţii şi informaţii furnizate de aceştia.


Utilizatorul este de acord şi înţelege să îşi asume întreaga şi exclusiva responsabilitate cu privire la folosirea Serviciului şi cu privire la modul de raportare faţă de acesta. Utilizatorul cunoaşte şi înţelege că foloseşte serviciul pe riscul exclusiv al său. Este obligaţia utilizatorului de a respecta toate legile locale aplicabile (incluzând legile de circulaţie) atunci când foloseşte Serviciul.


INFORMAŢIILE OFERITE DE SERVICIU NU TREBUIE ŞI NU ÎNLOCUIESC NICIODATĂ INFORMAŢIILE EXISTENTE PE DRUMURILE PUBLICE SAU PRIVATE. ÎN CAZUL UNOR NECONCORDANŢE ÎNTRE INFORMAŢII, INFORMAŢIA FIZICĂ ARE ÎNTOTDEAUNA PRIORITATE.


yeParking nu oferă nicio garanţie privind funcţionarea neîntreruptă şi fără erori a aplicaţiei şi/sau a Serviciului, incluzând orice anexe şi nici nu poate garanta că aceasta este sigură pentru folosirea de către utilizatori, sau că este impenetrabilă, nu are bug-uri şi alte asemenea.


 1. Încălcarea prevederilor


Fără a aduce atingere oricăror prevederi legale aplicabile, utilizatorul sau clientul este de acord şi declară în mod expres să despăgubească şi să absolve yeParking şi angajaţii, organele de conducere, directorii, administratorii şi partenerii, precum şi orice alte astfel de persoane, faţă de orice cereri de depăgubire, comensare, daune, prejudicii create care rezultă din nerespectarea Termenilor. Având în vedere că utlizarea Serviciului este gratuită, întinderea despăgubirilor va cuprinde toate costurile şi daunele suferite de către yeParking sau persoanele descrise mai sus, incluzând, dar nu limitativ, şi plăţi, pierderi, pierderi de profit, orice alte daune, directe sau indirecte, pecuniare sau ne-pecuniare, incluzând şi daunele morale, suferite de yeParking, angajaţi, administrator, terţi, ş.a., incluzând, dar nu limitativ şi costurile privind asigurarea asistenţei juridice, taxe de timbru, onorariu avocaţial ş.a.m.d.


 1. Confidenţialitate


yeParking respectă dreptul la viaţă privată şi confidenţialitate a oricăror persoane care folosesc Serviciul. Politicare de confidenţialitate a Serviciului este disponibilă aici şi face parte integrantă din Termeni. Având în vedere posibilitatea actualizării periodice a conţinutului politicilor este recomandat să se recitească Termeni şi politicile cât mai des posibil.


 1. Modificarea Serviciului şi a aplicaţiei


yeParking are dreptul, fără nicio notificare prealabilă, să modifice, schimbe sau înlocuiască pagina web, aplicaţia, Soft-ul, Serviciul, şi componentele acestora, precum şi orice alte aspecte privind acestea. Utilizatorul nu are niciun drept şi nici nu poate solicita vreo sumă ca prejudiciu sau daune vizând aceste aspecte.


 1. Încetarea serviciului


yeParking are dreptul, oricând, si fără nicio notificare prealabilă, să închidă parţial sau total, temporar sau permanent, Serviciul oferit. Acest drept este la discreţia absolută al yeParking.


ÎN CAZUL ÎNCETĂRII SERVICIULUI CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIŢIILOR LEGALE SAU CONTRACTUALE ASTFEL CUM SUNT ELE DESCRISE DE TERMENI ŞI/SAU ORICE ALTE ACTE ADIŢIONALE, SAU ALTE OBLIGAŢII STABILITE DE LEGE, CONTRACT, NOI SAU TERŢI, DUMNEAVOASTRĂ, CLIENTUL/UTILIZATORUL, ÎNŢELEGEŢI ŞI AŢI LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ORICE TRANZACŢIE ANTERIOARĂ, ORICE SUMĂ PLĂTITĂ ŞI ORICE ALT BENEFICIU ANTERIOR SAU CARE AR FI PUTUT FI OBŢINUT NU VA FI RAMBURSAT/ TRANSFERAT/ COMUNICAT. ÎNCĂLCÂND NORMELE STABILITE DE LEGE SAU TERMENI SAU TERŢI, RENUNŢAŢI LA ORICE CERERE PRIVIND ORICE PLĂŢI, TRANZACŢII SAU ORICE ALTE SUME SAU BENEFICII CARE AR FI TREBUIT SĂ FIE OBŢINUTE SAU ÎNAPOIATE. PRIN CONTINUAREA UTILIZĂRII SERVICIULUI ÎNŢELEGEŢI ACEASTĂ CLAUZĂ ŞI ACCEPTAŢI CONŢINUTUL EI.


 1. Modificarea clauzelor Termenilor


Aceşti Termeni vor suferi modificări periodic. Dacă vor exista modificări substanţiale, yeParking va încerca, într-o perioadă de timp rezonabil, să notifice fiecare utilizator cu privire la acestea, fie printr-un e-mail privat, fie prin notificarea în aplicaţia mobilă sau pe site-ul web. Utilizatorii au obligaţia ca, periodic, să citească aceşti Termeni. În toate cazurile, folosinţa aplicaţiei, a site-ului web, şi/sau a Serviciului constituie acceptarea Termenilor şi a oricăror modificări survenite. În cazul în care la orice moment nu acceptaţi prevederile, aveţi obligaţia de a înceta folosirea Serviciului şi a oricăror anexe, platforme şi alte asemenea.


 1. Legea aplicabilă


Prezentele Termeni, Soft-ul şi Serviciu sunt guvernate în întregime de legea Română, aceasta având prioritate în caz de conflict de legi. Orice diferend trebuie încercat a fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz contrar, instanţa competentă este instanţa Română, din Cluj-Napoca.


 1. Inexistenţa unei relaţii comerciale


Termenii şi Condiţiile de utilizare, incluzând orice postări şi alte anexe în cadrul Serviciului nu pot şi nu vor putea, la niciun moment, să constitui sau să confere impresia unei relaţii legale, de parteneriat, angajat-angajator sau de orice alt fel între yeParking şi utilizatori. Scopul utilizării alicaţiei şi a Serviciului de către utilizatori este pentru propriu uz şi propria plăcere, iar prevederile Termenilor constituie cerinţele privind posibilitatea accesării Serviciului şi regulile directoare de utilizare a acestuia.


 1. Limba contractului


În cazul oricăror discordanțe, neconcordanțe, între variantele oferite ale Termenilor, versiunea în limba Română are întâietate.


Ultima modificare: 26 Martie 2020